سفارش تبلیغ
صبا

94/5/7
2:1 عصر

متن های عاشقانه

بدست pooria در دسته اس ام اس خنده دار، اس ام اس عاشقانه، متن های عاشقانه

متن های عاشقانه

یکــ دوست داشتن بی بهـــــانه میخواهـــــم… 

شبیـــه دوست داشتن های مادرم.. 

اس ام اس خنده دار

وقتی زنی به شوهرش میگوید: عزیزم ، من به تو کاملا اعتماد دارم 

یعنی: 

در طی هفته گذشته ، موبایلت ، جیبت ، کیفت و ده تا گردش آخر حساب بانکیت چک شده و مورد مشکوکی دیده نشده 

اس ام اس عاشقانه

روزی مــــی‌رســـــــد کـــــــه 

با لبخـــــــند تــــــــــو 

از خــــواب بیدار میشوم 

آن روز هر زمـــان که میخواهـــــد باشد 

فقـــــــــــط باشـــــــــد...